Státní závěrečná zkouška

Informace pro studenty bakalářského prezenčního a kombinovaného studia

Státní závěrečné zkoušky

  • Přihlášky ke SZZ
  • Osobní portfolio
    Portfolio se předkládá u Státní závěrečné zkoušky. Mělo by být reprezentativním důkazem o profesní, respektive pedagogické činnosti studenta v průběhu studia. Součástí jsou i výsledky tvůrčích a pedagogických činností realizovaných ve volném čase.

Obhajoby bakalářských prací

Obhajoba bakalářské práce bude probíhat v samostatném termínu. Obhajoba bude probíhat formou prezentace v rozsahu 4–5 snímků/slajdů (program PowerPoint, Prezi apod.) v časovém rozsahu 10 minut.

Obsahový rámec prezentace:
1. Cíl práce
2. Metodologie
3. Výstupy a jejich interpretace
4. Přínos pro obor a doporučení.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info