Mise Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky

Speciální pedagogika je oborem vycházejícím z respektu a citlivého vnímání životní situace lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejímž cílem je podpořit je v maximalizaci svého potenciálu s využitím dostupných zdrojů, v hledání svého místa v životě a společnosti. Každý den se učíme společně – naslouchat, rozumět a sdílet. ​

Ve výzkumu podrobujeme relevantní faktory kritickému zkoumání a snažíme se uchopit jejich možný rizikový či ochranný potenciál a souvislosti, za nichž se projevují. ​

Zaměřujeme se na rozpoznání překážek a strategií, které souvisejí s rozvojem osobnosti a kvality života lidí se SVP.​

Náš tým připravuje budoucí speciální pedagogy pro práci s lidmi se speciálními vzdělávacími potřebami všech věkových kategorií – raného a předškolního věku, v období školního věku, adolescence, v dospělosti a stáří.

Výzkumná oblast (pole):

Resilientní zdroje a rizika ve speciální pedagogice.

  • Ve speciálně pedagogických přístupech (teorie, koncepce)
  • V edukaci a v intervenci lidí se speciálními vzdělávacími potřebami (praxe)

 

Bez popisku

Cílová skupina

Ve výzkumech analyzujeme situace, charakteristiky a formulujeme potřeby nejen lidí se specifickými vzdělávacími potřebami, nýbrž i lidí s nimi spojených jak formálními (pomáhající profesionálové), tak neformálními (rodina, přátelé, vrstevníci) vztahy.​

Vstupy a výstupy

Ve výzkumu podrobujeme relevantní faktory kritickému zkoumání a snažíme se uchopit jejich možný rizikový či ochranný potenciál a souvislosti, za nichž se projevují. ​​ Zaměřujeme se na rozpoznání překážek a strategií, které souvisejí s rozvojem osobnosti a kvality života lidí se SVP.​​

Přístupy

K uvažování o dané problematice přistupujeme optikou konceptu resilience - relevantní faktory podrobujeme kritickému zkoumání a hledáme v možný rizikový či ochranný potenciál a souvislosti, za nichž se projevují.​

Koncept

Snažíme se rozpoznávat jak překážky či ne-funkční strategie, tak zdroje a funkční strategie, které souvisí s rozvojem osobnosti a kvality života lidí se SVP. ​

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info