Internacionalizace

Cíl internacionalizace

Cílem internacionalizace je posílení komunikačních dovedností a kompetencí studentů speciální pedagogiky s využíváním odborné terminologie speciální pedagogiky; zvyšování dovednosti studentů pracovat s cizojazyčným odborným textem a výzkumy, rozšíření znalostí v mezinárodních kontextech speciální pedagogiky.

Předmět se plní různými formami. Student si ke splnění předmětu může vybrat jednu z následujících možností:

  1. absolvování předmětu ze speciální pedagogiky (nikoli jazykového kurzu), který je v rámci studia nabízen jako volitelný cizojazyčný předmět v cizím (světovém) jazyce. Kód předmětu začíná SP jako jiné předměty v programu speciální pedagogika, logopedie.
  2. účast na zahraničním studijním pobytu (např. v rámci programu Erasmus+) v rozsahu nejméně 30 dnů;
  3. odborná speciálně pedagogická praxe v zahraničí (např. v rámci pracovní stáže v programu Erasmus+) s min. dobou pobytu 1 měsíc;
  4. účast na mezinárodní letní škole v zahraničí se zaměřením na disciplíny vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu nejméně 2 týdnů;
  5. napsání závěrečné práce v anglickém/německém jazyce/francouzském jazyce;
  6. aktivní vystoupení v cizím jazyce na vědecké konferenci či odborném semináři (např. studentská vědecká konference).

Bližší informace najdete pod kódem předmětu internacionalizace.

Předměty nabízené v anglickém a německém jazyce:* 

podzimní semestr

SP0030​ Education of Individuals with Behavioral Disorder

SP0044 Education of Individuals with ASD (autism)

SP0091 Education for All - Experiences from Practice

SP2993 Specific Learning Disabilities - Advanced course

SPTHID The Health Protection and Promotion in Individuals with Disorders of Intellectual Development

SP0001 Inclusive Education and Diversity

SP0003 Specific Learning Disability

SP0006 Social and Pedagogical Support of Inclusive Education

SP0009 Psychological Foundations of Inclusive Education Space

SP0010 Speech and Language Disability

SP0040 Education of Individuals with Intellectual Disabilities

SP0070 Education of Individuals with Hearing Impairment

SP0966 Art as a tool for communication in the inclusive culture

SP0999 Special Education in International Perspectives

SP0096 Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung 1

jarní semestr

SP0001 Inclusive Education and Diversity*

SP0003 Specific Learning Disability*

SP0006 Social and Pedagogical Support of Inclusive Education

SP0009 Psychological Foundations of Inclusive Education Space

SP0010 Speech and Language Disability

SP0020 Education of Individuals with Visual Disabilities

SP0040 Education of Individuals with Intellectual Disabilities

SP0070 Education of Individuals with Hearing Impairment

SP0080 Education of Individuals with Physical Disabilities and Chronic Disease

SP0092 Education for All - Experiences from Practice 2

SP0966 Art as a tool for communication in the inclusive culture

SP0999 Special Education in International Perspectives

SZ6648 Inclusive Education

SZ6654 Inclusive Education

SP0097 Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung 2

SPSHIP Students, Heterogenity, Inclusion, Potential (International Blended Programme)​

⚠️ Důležité ⚠️

Ve stejném semestru, ve kterém si zapíšete nějaký předmět v cizím jazyce si také zapište předmět Internacionalizace oboru speciální pedagogika (Bc. SP3999 a NMgr. SP2999 ). Po splnění dostanete tedy dva zápočty: za splněný předmět + za předmět Internacionalizace!


* Nabídka se může lišit – některé předměty nemusí být v některých letech vypsány.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info