O katedře

Náš tým připravuje budoucí speciální pedagogy pro práci s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami všech věkových kategorií – raného a předškolního věku, v období školního věku, adolescence, v dospělosti a stáří.

Nabízíme studium v prezenční a kombinované formě, dále můžete volit studium dvouoborové, zaměřené na učitelství, a jednooborové studium, směřující k poradenské činnosti. V souladu se zvolenými studijními plány studia se studentky a studenti seznamují v kontextu komplexní podpory osob se speciálními vzdělávacími potřebami s možnostmi edukace v prostředí inkluzivních i samostatně zřízených škol, s postupy speciálně pedagogické intervence. Učí se také orientaci v důležitém zázemí v mezioborové spolupráci i komunikaci s klíčovými osobami – zákonnými zástupci a rodinnými příslušníky. Vlastní poznatky a postupy práce s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami si ověřují a rozšiřují během praxe realizované ve školách a dalších zařízeních, s nimiž naše katedra dlouhodobě spolupracuje.

Informace a zkušenosti získané v bakalářském studiu si studentky a studenti mohou rozvíjet a prohlubovat v navazujícím magisterském studiu, návaznost je u všech studijních programů zajištěna.

Absolventi nalézají uplatnění nejen v oblasti školství, ale i v rezortu práce a sociálních věcí, zdravotnictví i spravedlnosti.

Prostorem pro vzájemnou inspiraci je pro nás spolupráce s celou řadou škol, zařízení, profesních organizací a odborných společností napříč rezorty, zkušenosti vyplývající z této spolupráce jsou podnětem pro naši výzkumnou, lektorskou a publikační činnost.

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byla založena 1. září 1994 jako Katedra speciální pedagogiky.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info