ERASMUS+

Program Erasmus+: Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Pro koho je určen program

Studijní pobyt v programu Erasmus+ se může zúčastnit studenta, který:

  • je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt studentem min. 2. ročníku Bc. studia nebo je studentem některého ročníku Mgr. či PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia,
  • se přihlásil do výběrového řízení a byl vybrán;
  • student může vyjet opakovaně, součet celkově doby výjezdu do 12 měsíců během studijního programu/případně do 24 měsíců v pětiletém studijním programu.

Přihlašování do Erasmu

Přihlašování probíhá elektronicky na stránce: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/ . Najdete zde pokyny, jak postupovat a co k přihlášce přiložit. Systém je propojený s ISem, některé věci se tím pádem generují automaticky. Délka pobytu na jednotlivých univerzitách, která je u nich uvedena, je maximální, je možný vyjet i na kratší dobu (min. 3 měsíce) či pobyt prodloužit.


Informace o výběrovém řízení

Přihlašování na 2023/2024

1. kolo: přihlašování na 2023/2024
Přihlašovat bylo možno do 27. 2. 2023.

2. kolo: přihlašování na jaro 2024 bude upřesněno.

3. kolo: přihlašování na jaro 2024 bude upřesněno.

Volná místa

POZOR! Došlo ke změně nabízených univerzit od podzimu 2022.

Univerzita Počet volných míst Koordinátor hostující katedry
Univerzita středního Švédska (SE) 4 ulrika.gidlund@miun.se
Univerzita v Jyväskylä (FI) 4 elisa.heimovaraa@jyu.fi
Jyväskylä University of Applied Sciences (FI) 2 graham.burns@jamk.fi
Univerzita Julia Maxmiliána ve Würzburgu (DE) 4 thomas.spaett@uni-wuerzburg.de
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (DE) 0 international@ph-ludwigsburg.de
Univerzita Ludwiga Maximilians Mnichov (DE) 1 Ulrich.Heimlich@lmu.de
Akademie speciálního vzdělávání Marie Grzegorzewské (PL) 2 kkozina@aps.edu.pl
Univerzita v Lublani (SI) 4 igor.repac@pef.uni-lj.si
VIA University College (DK) 0 bl@via.dk; oa@via.dk
Univerzita v Bologni (IT) 2 erasmus@unibo.it
Ulster University (UK) přihlašování přes IVIV 0 mickeykeenan@me.com

Podrobnější informace o partnerských univerzitách najdete v tomto seznamu . Více informací naleznete na stránkách Centra zahraničních studií .

POZN. Pokud jste v bakalářském studiu už jednou na Erasmus vyjeli, můžete se nyní přihlásit i v magisterském a poté i v doktorském studiu (včetně studia kombinovaného). V každém studijním cyklu nyní můžete jednou vyjet na zahraniční pobyt (3-12 měsíců).

Studijní pobyty

 

Pracovní stáže

 


Kontakty

Oborový koordinátor pro katedru speciální a inkluzivní pedagogiky

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
prochazkova.lucie@ped.muni.cz
tel.: +420 549 49 4094

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info