Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání má podobu programů rozšiřujících, doplňujících, specializačních a programů podle akreditovaných bakalářských a magisterských programů a kurzů. Výuka probíhá zpravidla v pátek nebo v sobotu jednou týdně nebo jednou za dva týdny. Účastnici CŽV si hradí výlohy spojené se studiem.

Kurzy

  • Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření (1 semestr, 15 000 Kč bez akreditace)
  • Dyslexie a rozvoj čtenářství (3 dny, cena 1 500 Kč s akreditací)
  • Spolupráce s rodiči. Rodič jako klient – Rodič jako partner – Rodič jako problém. (2 dny, cena 1 000 Kč s akreditací)
  • Specifické poruchy učení a jejich reedukace na prvním stupni základní školy (4 dny, cena 2 000 Kč s akreditací)
  • Workshop ke sdílení dobré praxe. Žáci se SVP a škola (2 dny, cena 1 000 Kč s akreditací)

Studijní programy

Jak se přihlásit Všechny kurzy CŽV na pedagogické fakultě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info