Diplomové práce

Informace pro studenty navazujícího magisterského studia (prezenčního a kombinovaného)

Diplomové práce

Začínáte se připravovat na psaní diplomové práce?

Tip1 Čtěte, čtěte, čtěte!

Prostudujte Pokyn děkana: Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) a  Standardy diplomových prací naší katedry.

Tip2 Čtěte, hledejte souvislosti, pište!

Na základě informací z předchozích dokumentů a informací z předmětu Metodologie (SP2007 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 2) navrhněte Projekt: Formulář pro projekt diplomové práce (.doc) // pozn.: pro otevření/stažení souboru nutno zadat účetní údaje do IS.

S projektem oslovte někoho ze zaměstnanců nebo doktorandů naší katedry nebo z  Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání . Závěrečnou práci můžete psát iu zaměstnanců ostatních kateder Pedagogické fakulty, ale vždy se musí týkat speciálně pedagogického tématu. Oponentem práce pak bude zaměstnanec naší katedry. Pro hledání školitele můžete využít i seznam zaměstnanců katedry .

Tip3 Pro práci se zpracováním odborné literatury příručka s návody Jak se vyhnout plagiátorství a stránka citační normy, zpracované Ústavem pedagogických věd FF MU.

 

Obhajoba diplomové práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info