Informace k praxím

pro studenty navazujícího magisterského kombinovaného studia

Jak se přihlásit na praxi

V případě, že je potřeba k realizaci vaší praxe smlouva se zařízením, sledujte pokyny na stránce k administrativě praxí.

Jak odevzdat výstupy z praxe

Výstupy z praxe vkládají studenti všech studijních programů do Odevzdáváren, otevřených v ISu pod kódem příslušné praxe. 

Přehled praxí dle studijního programu

Praxe pro kombinované studium speciální pedagogiky N-SPZP – Speciální pedagogika (program "completus")

Logopedie – surdopedie

Název praxe kód semestr rozsah/termín pokyny poznámka
Odborná praxe souvislá 1 SP2181 2. 40 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 2 SP2182 3. 60 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 3 SP2183 4. 80 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 1 SPk519 3. 20 h pokyny bez dohody
Odborná praxe souvislá 2 SPk520 4. 40 h pokyny bez dohody

Mentální postižení – PAS

Název praxe kód semestr rozsah/termín pokyny poznámka
Odborná praxe souvislá 1 SP2481 2. 40 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 2 SP2482 3. 60 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 3 SP2483 4. 80 hodin pokyny bez platby
           
Odborná praxe souvislá 1 SPk567 3. 20 h pokyny bez dohody
Odborná praxe souvislá 2 SPk568 4. 40 h pokyny bez dohody

Oftalmopedie

Název praxe kód semestr rozsah/termín pokyny poznámka
Odborná praxe souvislá 1 SP2281 2. 40 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 2 SP2282 3. 60 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 3 SP2283 4. 80 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 1 SPk555 3. 20 h pokyny bez dohody
Odborná praxe souvislá 2 SPk556 4. 40 h pokyny bez dohody

Poruchy chování

Název praxe kód semestr rozsah/termín pokyny poznámka
Odborná praxe souvislá 1 SP2381 2. 40 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 2 SP2382 3. 60 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 3 SP2383 4. 80 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 1 SPk561 3. 20 h pokyny bez dohody
Odborná praxe souvislá 2 SPk562 4. 40 h pokyny bez dohody
Více vad
Název praxe kód semestr rozsah/termín pokyny poznámka
Odborná praxe souvislá 1 SP2581 2. 40 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 2 SP2582 3. 60 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 3 SP2583 4. 80 hodin pokyny bez platby
Odborná praxe souvislá 1 SPk573 3. 20 h pokyny bez dohody
Odborná praxe souvislá 2 SPk574 4. 40 h pokyny bez dohody

Speciální andragogika zde.

Praxe pro kombinované studium speciální pedagogiky N-LOG – Logopedie (program "completus")

Název praxe kód semestr rozsah/termín pokyny poznámka
Logopedická praxe 1 SP2718 2. 40 hodin pokyny bez platby
Logopedická praxe 2 SP2728 3. 80 hodin pokyny bez platby
Logopedická praxe 3 SP2738 4. 80 hodin pokyny bez platby
Logopedická praxe 1 SPkK85 2. 20 h pokyny bez dohody
Logopedická praxe 2 SPkK86 3. 40 h pokyny bez dohody

Praxe SPU

Specifické poruchy učení

Název praxe kód semestr rozsah/termín pokyny poznámka
Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení SP2918 2-4 40 h pokyny bez dohody
Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení SPk017 2-4 20 h pokyny bez dohody

Praxi s kódem SPp017 nebo SPk017 plní pouze ti studující, kteří mají tento kód v šabloně (na dostudování). Studenti přijatí po r. 2021 zapisují SP2918.

Možnosti alternativního plnění praxe z SPU.

Koordinátoři praxe

Obecné informace k časovému harmonogramu a průběhu praxe v jednotlivých semestrech:

Specifické dotazy ke konkrétním směrům a specializacím:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info