Dovolujeme si sdílet užitečné materiály a příručky, které v rámci závěrečných prací vytvořili naši studující:

- Příručka pro učitele: PLÁN HODIN UZPŮSOBENÝCH ŽÁKŮM SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM na motivy pohádky O špinavých uších od Ester Staré - vypracovala Klára Sychrová (bakalářská práce, vedoucí: Mgr. Marína Štibrányiová)

- Metodická příručka pro rodiče: Čteme s dětmi od narození do tří let - vypracovala Bc. Tereza Strnadelová (diplomová práce, vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.)

- Sada karet pro fonematickou diferenciaci a percepci - vypracovala Marie Filipczyková (příloha B str. 102) (bakalářská práce, vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.)

- Upravená kniha Knihožrouti: Kam zmizela školní knihovna? Úprava knihy pro čtenáře se sluchovým postižením, čtení s porozuměním - vypracovala Eliška Balážová (bakalářská práce, vedoucí: Mgr. Marína Štibrányiová)

- Terapeutický materiál pro osoby s mírnou kognitivní poruchou - vypracovala Bc. Kateřina Lorencová (diplomová práce, vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D., konzultant: Mgr. Naděžda Lasotová, MBA)

- Materiál pro stimulaci řečových a neřečových funkcí u dětí předškolního věku: „Putování s pejskem Ťapkou“ - vypracovala Bc. et Bc. Ivana Kratochvílová (diplomová práce, vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.)

- Pracovní listy pro klienty s afázií pro stimulaci morfologicko-syntaktické jazykové roviny - vypracovala Bc. Eliška Hocková (příloha str. 110) (diplomová práce, vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info