Bakalářské práce

Informace pro studenty bakalářského prezenčního a kombinovaného studia

Začínáte se připravovat na psaní bakalářské práce? 

Tip1 Čtěte, čtěte, čtěte!

Prostudujte Pokyn děkana: Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) a Standardy bakalářských prací naší katedry.

Tip2 Čtěte, hledejte souvislosti, pište!

Na základě informací z předchozích dokumentů a informací z předmětu Metodologie (SP3007 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1) navrhněte Projekt: Formulář pro projekt bakalářské práce (.doc) //  pozn.: pro otevření/stažení souboru nutno zadat přihlašovací údaje do IS.

S projektem oslovte někoho ze zaměstnanců naší katedry nebo z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání . Závěrečnou práci můžete psát iu zaměstnanců ostatních kateder Pedagogické fakulty, ale vždy se musí týkat speciálně pedagogického tématu. Oponentem práce pak bude zaměstnanec naší katedry. 

Tip3 Pro práci se zpracováním odborné literatury příručka s návody Jak se vyhnout plagiátorství a stránka citační normy, zpracované Ústavem pedagogických věd FF MU.

Obhajoba bakalářské práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info